BẢNG GIÁ XE

 New Triton 4×4 AT (mới) – 818.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

 New Triton 4×2 AT (mới) – 730.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Mirage  MT – 350.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Mirage  CVT Eco395.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Mirage  CVT450.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Attrage MT Eco 375.500.000 VNĐXem chi tiết
Attrage MT 405.500.000 VNĐXem chi tiết
Attrage CVT Eco 425.500.000 VNĐXem chi tiết
Attrage CVT – 475.500.000 VNĐXem chi tiết

Outlander CVT 2.0 – 823.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Outlander CVT 2.0 Premium – 942.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Outlander CVT 2.4 Premium  – 1.100.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Pajero Sport DIESEL 4X2 MT – 980.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Pajero Sport DIESEL 4×2 AT – 1.062.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Pajero Sport GASOLINE 4×2 AT – 1.092.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Pajero Sport GASOLINE 4×4 AT – 1.182.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Pajero Sport GASOLINE 4×2 AT PREMIUM – 1.160.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Pajero Sport GASOLINE 4×4 AT PREMIUM – 1.250.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Triton 4X2.AT ATHLETE  – 725.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Triton 4×4.MT  – 646.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Triton 4×2.AT – 586.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Triton 4×2.MT  – 555.500.000 VNĐ – Xem chi tiết

Xpander MT 550.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Xpander MT – 620.000.000 VNĐ – Xem chi tiết